Synonymer til utdeltskilt

skilt, adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, alenefar, aleneforelder, alenemor, eneforsørger, enslig, husfar, husmor