Synonymer til utdrag

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, (himmel)perspektiv, fugleperspektiv, helhetsinntrykk, oversikt (muntlig mening), oversynoverblikk, for