Synonymer til utdragregister

register, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volumregister, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens