Synonymer til utdragtabell

tabell, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tidsplan, tidsskjema, timeplan, diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens