Synonymer til ute av drift

av, fra, frakoblet, ikke i bruk, ikke i gang, inaktiv, ledig, skrudd av, slått av, defekt, alderdom, angst, besvær, byrde, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagdefekt, brukket, brusten, bøyd, fordervet, hullete, kaputt, knekt, knust, korrupt, på verksted, rusten, slått i stykker, til reparasjon, ubrukelig, udyktig, uegnet, ute av ledd, vrengt, vridd, ødelagt, f