Synonymer til utebli

bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, skulke, streike, ta fri, forbigå, bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forakte, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ignorere, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, neglisjere, overhøre, overse, se bort fra, tie i hjel, tilsidesetteforbigå, forspille, glemme, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la være, mangle, ringeakte, sette til side, slurve (med), svikte, unntale, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte,