Synonymer til utebliskulke

skulke, bli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, ikke komme, skofte, streike, ta fri, forbigå, forspille, forsømme, glemme, ignorere, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la ligge, la være, mangle, neglisjere, overse, ringeakte, sette til side, slurve (med), svikte, unntale, utebli, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte