Synonymer til utelukke

annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, abortere, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stoppeavbryte, avfeie, avslå, avvise, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, vise bort, vise vinterveien, vrake, stoppeavlyse