Synonymer til utelukkefjerne

fjerne, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, bannlyse, bortvise, deportere, drive ut, forvise, jage, landsforvise, sende bort, sende i eksil, utstøte, utvise