Synonymer til utelukkelse

avslag, avvisning, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, refusjon, sensur, sladd, streik, utestengelseavslag, prisreduksjon, rabatt, salg, tilbud, avbud, avrunding, avslutning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpavvisning, utestengelse, bann, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, tabu, vetobann, deportasjon, eksil, ekskludering, forvisning, proskripsjon, relegasjon, utestengelseboikott,