Synonymer til utelukkestanse

stanse, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stoppestanse, angripe, antaste, besvære, bry, forgripe seg på, forulempe, gripe fatt i, plage, røre, trakassere, uroe, være nærgående motstanse, annullere, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, avgjøre, avrunde, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, heve, krone, legge siste hånd på, nedlegge, ordne, runde av, sluttestanse, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, sperre, stenge, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme,