Synonymer til utelukkesuspendere

suspendere, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, tilbakekalle, underkjenne, avsette, avskjedige, gi avskjed, gi løpepass, gi sparken, si opp, sparke, tuppe