Synonymer til utenfor faresikker

sikker, abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, ikke konkret, intelligent, logisk, nonfigurativ, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndeligsikker, befridd, lett om hjertet, lett til sinns, lettet, rolig, sorgfri, trygg, uanfektet, ubekymretsikker, beskyttet, dekket, farefri, fast, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikret, solid, beviselig, bevist, faktisk, korrekt, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefastsikker, boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sterk, stiv, tykk, ubøyelig, utholdendesikker, lojal, lovlydig, ordholden, pålitelig, solidarisk, tro, trofast, troverdig