Synonymer til utenfor faretrygg

trygg, befridd, lett om hjertet, lett til sinns, lettet, rolig, sikker, sorgfri, uanfektet, ubekymrettrygg, beskyttet, dekket, farefri, fast, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker (muntlig mening), på den sikre side, på det tørre, sikret, solid, lojal, lovlydig, ordholden, pålitelig, solidarisk, tro, trofast, troverdig