Synonymer til utenlandshandel

eksportbedrift, eksportindustri, verdenshandel