Synonymer til utestengelseboikott

boikott, avslag, avvisning, blokkering, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, nei, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, bann, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, stopp, tabu, veto