Synonymer til utestengelsenei

nei, annullering, avbrekk, avbrudd, avlysning, forhindring, holdt, hvil, kansellering, opphevelse, opphold, oppsigelse, pause, rast, stagnasjon, stans, stoppnei, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløpnei, avslag, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, bann, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nekt, opposisjon, protest, ramaskrik, reservasjon, tabu, vetonei, fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall