Synonymer til utfall

fasit, ja, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, betraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, overveielse, resonnement, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingkonklusjon, effekt, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, påvirkning, reaksjon, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vitskonsekvens, løsni