Synonymer til utfordringsak

sak, anliggende, emne, fag, formål, objekt, stoff, studium, temasak, enigma, gåte, kryssord, nøtt, oppgave, puslespill, rebus, prosess, påtale, rettergang, rettssak, rettstvist, straffesak, strid, tiltale, tvist