Synonymer til utforme

avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige