Synonymer til utformeformulere

formulere, avfatte, dikte, forfatte, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, bemerke, beskrive, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare