Synonymer til utformekomponere

komponere, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, konsipere, produsere, sette sammen, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, kreere, lage, opprette, unnfange