Synonymer til utformesette sammen

sette sammen, alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, slå sammen, smelte sammen, spe, spleise, stokke, tynnesette sammen, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, samle, sette oppsette sammen, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, skape, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, opptre, presentere, sette opp, spille, utføre, vise, vise fram