Synonymer til utformeskape

skape, avfatte, dikte, forfatte, formulere, føre i pennen, komponere, konsipere, produsere, sette sammen, skrive, skrive ned, utarbeide, utferdige, avle, belive, beånde, danne, finne opp, finne på, frembringe, gi liv, kreere, lage, opprette, unnfangeskape, avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, involvere, kreve, medføre, resultere i, volde, være forbundet med