Synonymer til utfyllestue

stue, befolke, besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stoppe, ta imot, oppholdsrom, salong, serveringsrom, spisestue