Synonymer til utgivelseverk

verk, administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, vesenverk, album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, hefte, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktatverk, anlegg, bedrift, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedriftverk, arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn