Synonymer til utgreieforklare

forklare, argumentere, begrunne, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle