Synonymer til utgreiegodtgjøre

godtgjøre, argumentere, begrunne, forklare, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne