Synonymer til utholdendesterk

sterk, autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpensterk, bastant, blir ved sitt, egenvillig, fast, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, tro(fast), tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrang(villig)sterk, boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, stiv, tykk, hard, motstandsdyktig, steinhard, ubrytelig, uendret