Synonymer til utholdendestiv

stiv, alvorlig, alvorsfull, alvorstung, andektig, dyp, dyster, formell, humørløs, høystemt, høytidelig, nedtrykt, patetisk, pompøs, seriøs, viktigstiv, avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfaststiv, boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, sterk, tykk, ubøyelig, hard, jernhard, motstandsdyktig, rigorøs, steinhard, ubrytelig, uendret