Synonymer til utholdenhet

bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, lojalitet, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, varighet, viljestyrke, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, verdi, aktivitet, drivkraft, foretaksomhet, framdrift, futt (muntlig mening), handlingskraft, impuls, incitament, initiativ, insitament, iver, motivasjon, påvirkningskraft, stimulans, tiltak, vilje, ønskeenergi, viljestyrkeenergi, el, elektrisitet, kraft, statisk elektrisitet, strøm, viljestyrkef