Synonymer til utilgjengelig

avgrenset, adskilt, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdeltavgrenset, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, isolert, lukket, låst, sperret, stengt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, på egen hånd, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskapisolert, avfolket, avsides, ensomt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, tomt, ubebodd, ø