Synonymer til utilgjengeliginnesluttet

innesluttet, avgrenset, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, isolert, lukket, låst, sperret, stengt, forbeholden, forsagt, fåmælt, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, lydløs, målbundet, målløs, ordknapp, ordløs, reservert, stille, stilltiende, stum, svar skyldig, tagal, taus, tyst, uhørlig, umeddelsom, umælende