Synonymer til utilstrekkelig

avmektig, kraftløs, maktesløs, matt, medtatt, puslete, skjør, skral, skrøpelig, sped, svak, svekket, utmattet, veik, viljeløs, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, lei, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, vissenkraftløs, alvorlig, bedrøvet, beklemt, deprimert, dyster, forstemt, gledesløs, lei seg, melankolsk, mismodig, nedslått, plaget, på gråten, sorgfull, sturen, trist, tung til sinns, tungsindig, tyngetmatt, vissenmatt, avkreftetmatt, skrøp