Synonymer til utkantstrøkby

by, asfaltjungel, bebyggelse, bygd, drabantby, forstad, grend, havneby, kjøpstad, landsby, metropol, soveby, stad, storby, tettbebyggelse, betale, bevilge, bringe, dele ut, donere, forære, framby, gi, gi bort, levere, overbringe, overdra, overlevere, overrekke, rekke, sende, servere, skjenke