Synonymer til utløpavvisning

avvisning, avbud, avrunding, avslutning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, avslag, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelse