Synonymer til utløpoppløsning

oppløsning, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, ruin, skadeverk, tilbakegang, undergang, ødeleggelseoppløsning, floke, forvirring, kaos, klabb og babb, rot, røre, uorden, virvar