Synonymer til utløppunktum

punktum, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn, kolon, komma, punkt, semikolon, skilletegn, skråstrek, spørsmålstegn, tegn, utropstegn