Synonymer til utlede

begripe, bli klar over, demre for (en), erkjenne, fatte, forstå, få inn i hodet, innse, oppfatte, skjønne, tenke seg til, avsløre, bemerke, erfare, finne (ut), forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse oppbli klar over, anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, forsikre, godkjenne, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, stadfeste, verifisere, vitneerkjenne, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, filosofere, fundere, gruble, grunne, gå god for, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, te