Synonymer til utlevereavdekke

avdekke, angi, anmelde, avsløre, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), avklare, avslutte, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utrede