Synonymer til utloddeskjelne

skjelne, avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, besiktige, betrakte, bli var, ense, fiksere, glane, glo, gløtte, iaktta, kikke, kope, la øynene hvile på, myse, måpe, observere, plire, rette blikket mot, se, skimte, skjele, skotte, skue, stirre, titte, øyne