Synonymer til utloddespalte

spalte, avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, brist, djupål, fals, far, fordypning, fuge, fure, får, hakk, kannelyre, not, renne, revne, rifle, rille, rynke, splitt, spor, sprekk, søkk, ujevnhet