Synonymer til utlodning

delegering, dispasje, disposisjon, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, avgrensing, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utporsjonering, utskillingfordeling, dekomponering, gruppeinndeling, klassifisering, oppløsing, oppsplitting, segmenteringoppdeling, sondrin