Synonymer til utnevnehyre

hyre, ansette, anta, bemanne, engasjere, lønne, påmønstre, tilsette, betaling, dusør, fortjeneste, gjengjeld, gjenytelse, godtgjørelse, honorar, innkomst, inntekt, kurtasje, lommepenger, lønn, lønning, påskjønning, ukepenger