Synonymer til utnevnelønne

lønne, ansette, anta, bemanne, engasjere, hyre, påmønstre, tilsette, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, godtgjøre, honorere