Synonymer til utnyttebruke

bruke, anvende, benytte, betjene seg av, disponere, dra fordel av, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, bearbeide, behandle, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, manøvrere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberede