Synonymer til utpekegå god for

gå god for, anbefale, foreslå, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, innstille, lansere, legge fram, legge inn et godt ord for, nominere, proponere, råde, slå til lyd for, stille forslag om, tilråde, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fundere, gruble, grunne, ha en overbevisning om, helle til den oppfatning, klekke (ut), kontemplere, legge hodet i bløt, meditere, planlegge, pønske (på), reflektere, resonnere, sikte til, spekulere, synes, tenke, tvile, vurdere, være overbevist om, være usikker