Synonymer til utpost

brohode, base, fristed, hamn, havn, hovedkvarter, kvarter, operasjonsbasis, sentrum, støttepunkt, tilfluktssted, tilholdssted, adresse, asyl, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilholdsstedfristed, beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernfristed, ankringsplass, flåtestasjon, kai, marinebase, pirhamn, aerodrom, flyplass, flystripe, landingsplass, landingssted, lufthavnhavn, pirhavn, tilfluktsste