Synonymer til utpoststøttepunkt

støttepunkt, base, brohode, fristed, hamn, havn, hovedkvarter, kvarter, operasjonsbasis, sentrum, tilfluktssted, tilholdssted, basis, bærebjelke, forutsetning, fot, fotstykke, fundament, grunn, grunnflate, grunnlag, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, postament, sokkel, stativ, stillas, underbygning, underlag, understell, utgangspunkt