Synonymer til utredeklargjøre

klargjøre, argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaskeklargjøre, avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), lense, losse, pumpe, rydde, snaue, tømme, øse